Werkwijze.
De werkwijze is als volgt. Na uw reactie via telefoon, mail of anderszins bespreken we uw wensen. Een eerste gesprek is natuurlijk altijd vrijblijvend en kosteloos. Aan de hand van uw wensen kan beoordeeld worden wat de mogelijkheden zijn.

Waardebepaling

Een waardebepaling is mogelijk per email. Zeker wanneer het om enkele stuks gaat en het is niet bedoeld voor een verzekering, is dit een voordelige oplossing.


Taxaties.
Verzekering: Taxaties inzake BW 7:960


Het is van groot belang dat uw kunstvoorwerpen door een deskundige, register taxateur, aangesloten bij de TMV, op de juiste waarde geschat worden. Heeft U geen taxatierapport opgemaakt door een registertaxateur met vermelding Taxatie inzake BW 7:960, dan keert de verzekering in geval van schade niet de vervangingswaarde uit.

Verlopen taxatierapport. Alle kostbaarhedenverzekeringen vereisen om de 3 jaar een herzien taxatierapport. Indien het eerste rapport door ons is opgesteld vraagt de herziening natuurlijk veel minder tijd dan de eerste opname. Het tarief voor een herziening, hertaxatie is daardoor lager dan dat van een eerste taxatie.Successie taxaties, Taxaties voor verdeling.

Wanneer er successierechten betaald moeten worden over een nalatenschap is het van groot belang dat de registertaxateur bedragen vaststelt in zijn taxatie die realistisch zijn en te realiseren. Op een te hoge en niet realistische taxatie zit niemand natuurlijk te wachten.

Bij schenking van kunstvoorwerpen bij leven is het goed om vast te stellen wat de geldelijke waarde is van kunst, antiek, juwelen en of andere inboedelvoorwerpen. Deze waarde kunnen wij vaststellen.Taxaties bij schade aan kunstvoorwerpen.

In geval van schade kunt U telefonisch of per email contact opnemen voor eerste hulp. Het is van groot belang dat de schade door onoordeelkundig handelen niet groter wordt. Telefonische adviezen worden naar beste kunnen en kosteloos gegeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgen voortvloeiende uit de uitvoering en of (on)juiste opvolging van de adviezen.Tarieven.

Als prijsidee; Een gemiddelde aanhuistaxatie van uw kunst, antiek of inboedelgoederen kost tussen de 250 en 500 euro exclusief de BTW. Dit is inclusief uitwerking en 2 schriftelijke rapporten.Vragen?

Bel gerust. 06 52661562, overdag en in de avond tot 21 uur.Bemiddeling en taxaties volgens onze algemene voorwaarden.


1 27 34