Tarieven
Waardebepaling

Een waardebepaling is iets anders dan een taxatie. Bij een taxatie inzake BW 7;960 dien ik de objecten met eigen ogen te zien en te waarderen. Een waardebepaling kan ook via foto's welke per mail verzonden worden.
Dit is ideaal wanneer U bijvoorbeeld antiek of kunst erft en U weet niet of het een financiƫle waarde heeft.

Tarief waardebepaling; 14 euro per object. Dit is inclusief BTW. Voor dit bedrag ontvangt U een omschrijving en een waarde. Vul daarvoor hier het formulier in.


Tarieven taxatie aan huis; deze bedragen 110 euro per uur exclusief BTW. Bij grotere opdrachten is een korting op het uurtarief van toepassing. In tegenstelling tot sommige andere kantoren factureert Ruyten niet op basis van een percentage van de getaxeerde waarde. Deze werkwijze op uurbasis zorgt voor een eerlijker taxatie.

Hoe lang duurt een taxatie ? Een gemiddelde huistaxatie van kostbaarheden en andere inboedelstukken vergt 5 a 10 uur. Dit is inclusief verwerking en een schriftelijk rapport. Zeer kostbare stukken vragen een breed onderbouwde taxatie. Dit is nodig om latere problemen en vragen bij eventuele schade of diefstal te voorkomen. Deze stukken vragen om meer tijd. Veel tijd is te besparen door het voorhanden hebben van relevante informatie zoals aankoopnota's, eerdere taxatierapporten, en of expertises van andere deskundigen.

Taxatierapporten met foto's en of film zijn ook mogelijk. Vaak kan echter volstaan worden met enkel de meest kostbare objecten op foto of film vast te leggen.
Voor advisering omtrent historische interieurs en het opnieuw inrichten en stofferen van museale woonvertrekken bent U bij mij ook aan het juiste adres. Kijk voor gerealiseerde opdrachten hier.

Tarieven voor advies inzake verkoop of aankoop.
Dit is maatwerk. Neem rustig contact op om een en ander door te spreken.Bemiddelingskosten.

Advieskosten vervallen wanneer er sprake is van een gerealiseerde onderhandse aan of verkoop via bemiddeling.

Bijvoorbeeld: Object X. Besloten is door de klant om snel en anoniem een opbrengst te genereren. Dit gaat het snelst door verkoop aan een handelaar of verzamelaar. Voordeel van onderhandse verkoop is dat er geen veilingkosten verschuldigd zijn. Zowel voor de koper, circa 25%- 30%, als voor de verkoper, 15%.
Bemiddelingskosten hangen af van het bedrag, courantheid etc. Bel voor een vrijblijvende prijsopgave. Telefonisch kan ik U ook vertellen of een verkoop van het omschreven object snel te verwachten is.

Indien er sprake is van het laten veilen van objecten zijn de kosten voor bemiddeling lager. Een en ander in overleg.Bemiddeling aan en verkoop.

Jan Willem Ruyten heeft veel antiek en kunstobjecten aan een nieuwe eigenaar geholpen. Deze eigenaren kunnen musea of stichtingen zijn maar betreffen meestal particulieren. Ook hebben wij zoekopdrachten voor kunst en antiek in portefeuille. Kijk hieronder en op de volgende bladzijden voor een greep uit de soms heel bijzondere voorwerpen die wij aan een nieuw thuis mochten helpen. Voor alle duidelijkheid; deze objecten zijn niet meer te koop. Hier staan objecten welke wel op zoek zijn naar een nieuwe eigenaar.Advies bij aan en verkoop

Antiek en (moderne) kunst kopen of verkopen is een vak apart. Soms echter speelt geld geen rol en is er sprake van schenken. Bij al deze aspecten van vervreemden of verwerven is een goed advies van groot belang. De bedragen, belangen en fiscale aspecten waar het omgaat zijn vaak groot. In bepaalde situaties spelen emoties een grote rol.
Het is van belang dat een onafhankelijk deskundige behulpzaam is om een en ander in een emotievrij financieel kader te plaatsen zodat beslissingen weloverwogen genomen kunnen worden.

Verkoopmogelijkheden zijn bijvoorbeeld het laten veilen van objecten. Het is van groot belang met het oog op een zo hoog mogelijke opbrengst dat de objecten bij het juiste veilinghuis tegen de juiste condities "ingebracht" worden. Vaak echter is het gelet op de kosten beter objecten zonder tussenkomst van een veilinghuis aan een nieuwe eigenaar te helpen. Hier kunnen wij U breed in adviseren.
1 27 34